Endring i barnehagelova

På grunn av forslag til innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø er sidene er under revidering.

Handtering av mobbing

Handtering av krenkingar og mobbing handlar om å avdekke, stoppe og følgje opp til trygge og gode relasjonar igjen er etablert.

Ved mistanke om mobbing skal Prosedyre ved mistanke om mobbing i barnehagen (PDF, 23 kB) nyttast.

Dersom det er avdekka at det er mobbing skal Prosedyre ved mobbing i barnehagen (PDF, 21 kB) nyttast.

Her ligg og ein mal for møtereferat om mobbing i barnehagen.